In deze algemene verkoopvoorwaarden regelen we het gebruik van de website, www.kerstmutswinkel.nl, waarvan COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L. de eigenaar is.


COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L. is een Spaanse, besloten vennootschap geregistreerd in het Mercantile Registry van Barcelona. Volume 43796, Folio 172, Sectie 8, H B 438637, I / A 1, met C.I.F. nummer B66058322 en gevestigd te Carrer Sancho de Ávila, 89 bajos 1ª, 08018. Barcelona. Telefoon: +930185718 en e-mail: [email protected].

Inhoud


1. Betreft 2
2. Bestelling 2
3. Beschikbaarheid 3
4. Levering 3
Leveringstermijnen 4
5. Prijzen 5
6. Betaling 5
7. Retourbeleid 5
Herroepingsrecht van consumenten 5
8.Garantie van de gekochte producten 6
9. Verantwoordelijkheid en jurisdictie 7
10. Eigendom van de inhoud van de website www.kerstmutswinkel.nl 8
11. Schriftelijke communicatie en kennisgevingen 8
12. Privacybeleid 9


1. Betreft


Deze Voorwaarden bepalen de rechten en plichten van alle gebruikers van COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L., met betrekking tot de producten en diensten die wij aanbieden via onze website www.kerstmutswinkel.nl.
Deze voorwaarden zijn belangrijk voor u als klant en voor ons, omdat ze zijn ontworpen om een ​​juridisch bindende overeenkomst tussen ons tot stand te brengen, die zowel uw rechten als klant als die van ons als bedrijf beschermt.
Lees deze Voorwaarden en ons Privacybeleid zorgvuldig door voordat u uw betaling bevestigt om de bestelling te plaatsen.


Door de website www.kerstmutswinkel.nl te gebruiken of een bestelling via deze website te plaatsen, weet u dat u gebonden bent aan deze Voorwaarden en aan ons Privacybeleid, dus als u niet akkoord gaat met alle Voorwaarden en met de Privacyverklaring dient u geen bestelling te plaatsen.


Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd, dus u moet ze lezen voordat u een bestelling plaatst.


2. Bestelling


De bevestiging en realisatie van een bestelling op www.kerstmutswinkel.nl is gelijk aan de volledige aanvaarding van de prijzen, de beschrijving van de te koop aangeboden producten en de algemene verkoopvoorwaarden, die als enige van toepassing zijn op de aldus gesloten overeenkomst. U stemt ermee in om alleen de website www.kerstmutswinkel.nl te gebruiken om vragen te stellen of rechtsgeldige bestellingen. U bent ook verplicht om ons zekerheid te verschaffen en uw e-mailadres, postadres en/of andere contactgegevens te corrigeren, altijd op de hoogte zijnde dat we van deze informatie gebruik kunnen maken om zo nodig contact met u op te nemen. Als u ons niet alle informatie verstrekt die we nodig hebben, kunnen we uw bestelling niet verwerken.


Door een bestelling te plaatsen via www.kerstmutswinkel.nl garandeert u dat u volledig geautoriseerd bent om de betaalkaart te gebruiken, voor het geval u voor deze betaalmethode kiest. Alleen mensen met de nodige wettelijke bevoegdheid om contracten te ondertekenen die betrekking hebben op het soort goederen en diensten dat op deze website wordt voorgesteld, kunnen bestellingen plaatsen op www.kerstmutswinkel.nl. Om een ​​bestelling te plaatsen, moet u de online-aankoopprocedure tot de betaling volgen.


Hierna ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw bestelling (de "Orderbevestiging"). Houdt er rekening mee dat dit niet betekent dat uw bestelling is geaccepteerd, omdat het een aanbod is dat u ons doet om een ​​of meer producten te kopen. Alle bestellingen zijn onderworpen aan onze acceptatie en we zullen deze acceptatie bevestigen door u een e-mail te sturen waarin wij bevestigen dat de producten worden verzonden (volgens de verzendbevestiging).


Het contract voor de aankoop van een product (en) tussen ons (contract) wordt alleen geformaliseerd als we die bevestiging van verzending verzenden.


Alleen die producten die verband houden met de verzendbevestiging worden het onderwerp van het contract. We zijn niet verplicht om u enig ander product te leveren dat mogelijk het onderwerp van een bestelling is geweest, totdat we de verzending ervan bevestigen in een onafhankelijke verzendbevestiging.


3. Beschikbaarheid


COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L. zal al het mogelijke doen om al onze klanten tevreden te stellen in de vraag van de producten. Maar alle productbestellingen zijn afhankelijk van hun beschikbaarheid en, in die zin, als er problemen zijn met betrekking tot hun levering of als er geen artikelen op voorraad zijn, behouden we ons het recht voor om informatie te verstrekken over vervangende producten. Kwaliteit en gelijke of superieure waarde die u kunt bestellen. Als u geen bestelling wilt plaatsen voor deze vervangende producten, vergoeden wij u het bedrag dat u mogelijk bij uw eerste aankoop heeft betaald.


4. Levering


Levering van producten COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L.: Wij doen er alles aan om de producten in perfecte staat te bezorgen op het afleveradres dat u op het bestelformulier vermeldt. U, als klant, kunt de levering van de artikelen aanvragen op een ander adres en aan een andere persoon dan degene die de bestelling ondertekent, zolang het afleveradres zich binnen het bereik van onze zendingen bevindt en de persoon die de zending ontvangt, bevoegd is om zo een einde aan de procedure te maken. Bestellingen worden niet geleverd in postbussen van de Canarische Eilanden, Ceuta of Melilla. Zo behoudt COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L. de mogelijkheid om de zending naar een bepaald gebied te weigeren, waarbij wordt aangenomen dat de kans groot is dat de zending niet wordt geleverd in de beste omstandigheden voor zowel de bestelling als de levering. Om de bezorging te optimaliseren, bedanken wij u voor het vermelden van een adres waar de bestelling binnen de normale kantooruren kan worden afgeleverd (normaal tussen 08:00 en 20:00 uur). COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L. verzendt uw zendingen via het koeriersbedrijf ASM. COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L. Het geeft de klant alle informatie over zijn zending, dat wil zeggen het trackingnummer en het agentschap waar hij zal aankomen, zodat u contact met hen kunt opnemen en te allen tijde weet waar uw pakket zich bevindt. De levering van de goederen vindt plaats op het door u aangegeven adres. In geval van afwezigheid van de ontvanger, op het tijdstip van levering, zal de koerier een ontvangstbewijs achterlaten of contact met u opnemen om een ​​nieuwe levering te coördineren. In gevallen waarin de ontvanger na twee afleverpogingen afwezig is, zal het transportagentschap het pakket op de bestemmingsdelegatie reserveren voor een maximale periode van 14 kalenderdagen. We gaan door met het retourneren van de goederen naar onze magazijnen als de klant na deze periode niet is ingegaan op het aanbod om het pakket op te halen. COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L. behoudt zich het recht om het type levering en het bedrijf waarvoor het is gemaakt te wijzigen, ongeacht wat er op deze pagina's staat en op voorwaarde dat dit geen duidelijke schade aan de klant veroorzaakt.


De verzendkosten die zijn afgeleid van de zendingen van de gekochte artikelen worden weergegeven in het laatste moment van de aankoop en zijn afhankelijk van de hoeveelheid producten, de gekozen modules en de plaats van bestemming. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd.


Voor de doeleinden van deze Voorwaarden, zal het worden begrepen dat de "levering" heeft plaatsgevonden of dat de product (en) zijn "afgeleverd" op het moment van ondertekening van het ontvangst daarvan op het afgesproken afleveradres.

Leveringstermijnen


COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L. werkt met een levertijd van 48 tot 72 uur op werkdagen- en tijden, dat wil zeggen van maandag tot vrijdag, geen feestdagen. Houdt er rekening mee dat bestellingen onze magazijnen elke werkdag van maandag tot en met vrijdag tussen 16.00 en 17.00 uur verlaten en over het algemeen gereed zijn om de volgende werkdag te worden bezorgd (er worden geen leveringen uitgevoerd op zaterdag, zondag of feestdagen).


Als een van de producten die u nodig heeft zich momenteel niet in ons magazijn bevindt, is het mogelijk dat de verzending wordt uitgesteld totdat we contact met u kunnen opnemen, maar u wordt altijd op de hoogte gebracht op het moment dat u de aankoop uitvoert.


Deze voorwaarden zijn een schatting en kunnen daarom variëren om logistieke redenen of vanwege overmacht.


Als we om wat voor reden dan ook de geschatte leverdatum niet zouden kunnen halen, zullen we u op de hoogte brengen van deze omstandigheden en zullen wij u de mogelijkheid geven om verder te gaan met de aankoop door een nieuwe leverdatum vast te stellen of de bestelling te annuleren met de volledige terugbetaling van de door de verkoper betaalde prijs. De terugbetaling zal plaatsvinden via hetzelfde medium als dat de betaling mee is uitgevoerd.

Er kunnen zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen, zoals het ontbreken van een tijdige voorraad van een artikel, waardoor we het product niet kunnen leveren op het moment dat de bestelling al is bevestigd. In dergelijke gevallen wordt de klant op de hoogte gebracht van de reden die de normale gang van zaken bij het aankoopproces verhindert, een nieuwe leverdatum kan vaststellen of de totale betaalde prijs kan terugbetalen.

5. Prijzen


De onder elk product aangegeven prijzen zijn totaal (inclusief BTW) en ontbreken alleen aan de verzend- en beheerkosten die aan het einde van het aankoopproces zijn geselecteerd. In het geval van betalingen bij ontvangst (Rembours), moet de klant rekening houden met de commissie van 3% van de totale waarde van de bestelling in rekening gebracht door het transportagentschap, met een minimumbedrag van €3,63 van toepassing op elke bestelling. De prijzen worden weergegeven in euro's.


De vermelde prijzen en voorwaarden zijn ten alle tijden geldig. In de orderbevestigingsinformatie worden de prijzen van elk van de geselecteerde artikelen en de geselecteerde verzendkosten duidelijk gespecificeerd voordat de koper de transactie accepteert.


6. Betaling


Voor meer informatie over de verschillende betaalmethoden en de commissie die zijn afgeleid van de betaalmethode, gaat u naar onze sectie Betalingsmethoden (website).


Voor sommige klanten kunnen we de gekozen vorm van betaling wijzigen van terugbetaling tot kaartbetaling of overdracht te wijzigen. Wanneer blijkt dat er een bestelling is geplaatst met als betaalmethode Rembours, en de bestelling niet naar behoren is geleverd, zal COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L. sommige kosten, die niet zijn betaald door de klant, dekken.


Als de klant niet tevreden is met de nieuwe betaalmethode, kan het niet om die reden maatregelen nemen tegen COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L.


COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L. behoudt zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden te wijzigen, in staat om nieuwe te creëren of bestaande te verwijderen, zonder dat de gebruiker of klant van www.kerstmutswinkel.nl vorderingen om deze reden kan maken. Echter, als de verandering in de wijze van betaling van een bestelling reeds zijn gemaakt, van invloed zou zijn op www.kerstmutswinkel.nl zullen we contact opnemen met de klant om hem te informeren over de verandering, waardoor u de mogelijkheid heeft om de bestelling te annuleren, indien dit nodig wordt geacht.


7. Retourbeleid


Herroepingsrecht van consumenten


U heeft een periode van 14 kalenderdagen om de aankoop op www.kerstmutswinkel.nl te annuleren op voorwaarde dat de producten zich in dezelfde staat bevinden waarin ze werden ontvangen.

Om dit te doen, moet u het herroepingsrecht uitoefenen, wat inhoudt dat u ons op de hoogte brengt van de beslissing om het verkoopcontract te annuleren door ons dit modelformulier of een soortgelijke brief toe te sturen, per e-mail ([email protected]) of per post (naar COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, SL Carrer Sancho de Ávila, 83, 08018, Barcelona).

Houdt er rekening mee dat de producten intact en in perfecte staat van doorverkoop en vergezeld van een duidelijk zichtbare kopie van de bestelling, moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres:


Adres voor het retourneren van producten:


COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L.
CARRER SANCHO DE ÁVILA, 83
08018 BARCELONA
Openingstijden van de receptie: van 10:00 tot 14:00 uur en van 16:00 tot 18:00 uur.
Telefoon: 934086533
E-mail: [email protected]


De terugbetaling vindt plaats via dezelfde betaalmethode die is gebruikt om de bestelling te betalen, afhankelijk van het feit of het een overboeking, creditcard of PayPal betreft. Bestellingen geplaatst via Rembours worden betaald via overschrijving. We zullen om een ​​accountnummer vragen om door te gaan met de teruggave.


Let op: het transport dat overeenkomt met het retourneren van de producten naar ons magazijn, komt voor rekening van de klant als zij willen dat wij de retourzending beheren. In dit geval wordt de "Pick and Return" service in rekening gebracht, wat overeenkomt met de betaling in tweevoud van de transportkosten.


De klant kan ook de verzending van de bestelling contracteren naar onze magazijnen op het hierboven vermelde adres. In beide gevallen, na het melden dat de retourzending wordt gemaakt, wordt de terugbetaling uitgevoerd zodra de producten in perfecte staat zijn aangekomen in ons magazijn.


8.Garantie van de gekochte producten


COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L. biedt garanties in geval van fabrieksfouten van het product. Elk gebrek of schade veroorzaakt door onjuist gebruik of manipulatie van het materiaal of slijtage veroorzaakt door gebruik zijn niet inbegrepen in deze garanties.


In geval van een defect product, COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L. indien van toepassing, herstel, vervanging, prijsverlaging of beëindiging van het contract, zijn voorgenoemde stappen gratis voor de consument en de gebruiker. COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L. zal reageren op het gebrek aan overeenstemming dat zichtbaar wordt binnen een periode van twee jaar na levering. De consument en gebruiker moeten COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L. binnen 2 maanden op de hoogte stellen van het gebrek aan de artikelen.


Het item dat moet worden geretourneerd, moet voldoen aan wat wordt vermeld in ons retourbeleid 7. Retourbeleid.
De garantie verliest haar geldigheid in het geval van defecten of verslechtering veroorzaakt door externe factoren, ongelukken, in het bijzonder elektrische ongevallen, slijtage, installatie en gebruik niet in overeenstemming met de instructies van de leverancier. Producten die zijn aangepast of gerepareerd door de klant of een andere persoon die niet door de leverancier is geautoriseerd, vallen ook buiten de garantie. Voor elke vraag of verzoek om informatie, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.


9. Verantwoordelijkheid en jurisdictie


De verantwoordelijkheid van COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L. met betrekking tot een product gekocht op www.kerstmutswinkel.nl is strikt beperkt, in ieder geval, de aankoopprijs van het product zal niet worden aangetast door eenvoudige fouten of een weglating/omissie die heeft plaatsgevonden, middels ze alle voorzorgsmaatregelen hebben genomen noodzakelijk bij de presentatie van de producten.

COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L. is niet aansprakelijk gesteld voor schade, van welke aard, zowel materiële als immateriële of lichamelijke schade, die zou kunnen voortvloeien uit een defect of verkeerd gebruik van de verkochte producten. Hetzelfde geldt voor de mogelijke aanpassingen die de leveranciers aan de producten hebben aangebracht.


COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L. is niet verantwoordelijk voor de klant of een derde partij voor enige indirecte, exploitatieverliezen of gederfde winst opgetreden met welke middelen, zelfs indien deze schade of verlies had verwacht kunnen worden door COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L.. of als zijn medeplichtigheid onder zijn aandacht was gebracht.


Behoudens het bepaalde in de voorgaande paragrafen, bedraagt de verantwoordelijkheid van COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L. onder deze voorwaarden ​​niet meer dan een bedrag gelijk aanbetaald na de transactie aan de oorsprong ligt van een dergelijke aansprakelijkheid bedragen, ongeacht de oorzaak of de vorm van de actie in kwestie.
COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van het contract in het geval van een tekort aan voorraad of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, onderbreking van de activiteit of gehele of gedeeltelijke staking in het bijzonder de postdiensten en de middelen van transport of communicatie, overstromingen of brand.


De bepalingen van deze clausule hebben geen invloed op uw rechten erkend door de wet als consument, noch uw recht om de overeenkomst te annuleren.


Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. De partijen voeren, naar eigen keuze, de manier om conflicten op te lossen en af ​​te zien van enig ander rechtsgebied, de rechtbanken van Barcelona (Spanje).
10. Eigendom van de inhoud van de website www.kerstmutswinkel.nl


De elementen van deze website zijn ontworpen met het doel de verkoop aan te bieden van enkele producten geïdentificeerd door COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L.


Alle illustraties, ontwerpen, pictogrammen, afbeeldingen, foto's, afbeeldingen en andere elementen die deel uitmaken van het web zijn de exclusieve eigendommen van COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L., of worden licentie verleend door het merk van de leverancier.


Cliënten en gebruikers worden gewaarschuwd dat de rechten van COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L. over de inhoud, het ontwerp en de broncode van deze website worden beschermd door de huidige Nederlandse en internationale wetgeving met betrekking tot intellectuele en industriële eigendommen.


Evenals, en niet tegenstaande het voorgaande, wordt de inhoud van deze website ook beschouwd als een computerprogramma en daarom zijn ook alle van toepassing zijn de Nederlandse en Europese Gemeenschapsvoorschriften op dit gebied van toepassing.


Het is uitdrukkelijk verboden de volledige of gedeeltelijke reproductie van deze website, zelfs niet door middel van een hyperlink, of van een van de inhoud ervan, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L.


Evenals het kopiëren, reproduceren, aanpassen, wijzigen, distribueren, commercialiseren, openbare communicatie en/of elke andere actie die een inbreuk op de huidige Nederlandse regelgeving en/of internationalisering op het gebied van intellectuele en/of industriële eigendommen impliceert, evenals het gebruik van de inhoud van de website als dit niet met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L. wordt gedaan.


COMERCIAL EVENTOS Y PRODUCTOS, S.L. informeert dat het geen enkele licentie of impliciete autorisatie verleent op de rechten van intellectuele en/of industriële eigendommen of op enig ander recht of eigendom dat direct of indirect verband houdt met de inhoud van de website www.kerstmutswinkel.nl.


11. Schriftelijke communicatie en kennisgevingen


De toepasselijke regelgeving vereist dat een deel van de informatie of communicatie die we u toezenden schriftelijk is. Door gebruik te maken van de website www.kerstmutswinkel.nl gaat u ermee akkoord dat de meeste communicatie met ons elektronisch verloopt. We zullen per e-mail contact met u opnemen. Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in dit elektronische communicatiemiddel te gebruiken en erkent u dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere communicaties die wij u elektronisch toesturen, voldoen aan de wettelijke vereisten om elektronisch te zijn. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw rechten erkend door de wet.


De meldingen die u ons stuurt, worden bij voorkeur verzonden via ons contactformulier. In overeenstemming met wat eerder is vermeld en tenzij anders bepaald, kunnen we u mededelingen sturen via de e-mail of naar het postadres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van een bestelling.


Het is duidelijk dat kennisgevingen zijn ontvangen en juist zijn gemaakt op hetzelfde moment dat ze op onze website worden geplaatst, 24 uur na verzending van een e-mail of drie dagen na de verzenddatum van een brief. Om te bewijzen dat de kennisgeving is voldaan, zal het voldoende zijn om in het geval van een brief te bewijzen dat het juiste adres is, dat het goed was verzegeld en dat het naar behoren werd bezorgd in de post of in een mailbox en, in het geval van een e-mail, dat deze is verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven door de ontvanger.


12. Privacybeleid


Zie de sectie over Privacy beleid (website) en cookiebeleid voor meer informatie.

Cookiebeleid


Wij gebruiken first party en third party cookies om onze services te verbeteren. First party cookies zorgen ervoor dat onze website optimaal kan functioneren, zo zorgt die cookie er bijvoorbeeld voor dat jouw gekozen items in het winkelmandje van de webshop blijven zitten en dat je niet iedere keer opnieuw je loginnaam en wachtwoord in hoeft te vullen. Deze cookies zijn van onze website zelf.


Third party cookies zijn geplaatst door derden, wij maken gebruik van deze cookies zodat de site geanalyseerd kan worden met Google Analytics. Deze cookies kunnen er ook voor zorgen dat je niet iedere keer dezelfde advertentie te zien krijgt. Of juist advertenties te zien krijgt met betrekking tot onderwerpen waarop je veel hebt gegoogled of net hebt bekeken in webshops.


Wat zijn cookies?


Een cookie is een bestand dat wordt geopend op uw computer wanneer u bepaalde webpagina's opent. Cookies worden op een website gebruikt, onder andere, om informatie op te slaan en op te halen over een gebruiker en om gewoontes van de gebruiker te analyseren. Aan de hand van deze gewoontes kan herkend worden wat de vraag is van de gebruiker.


Wat voor soort cookies gebruikt deze webpagina?


Analyse Cookies: Dit zijn degenen die goed gewaardeerd worden door ons of door derden, deze cookies laten een website toe het aantal gebruikers te kwantificeren en dus kan de website een meting uitvoeren en met deze cookies kunnen website-eigenaren de statistieken van hun site bijhouden. In bijvoorbeeld Google Analytics kunnen de aantallen bezoekers, locatie van bezoekers en gebruikte browser worden gemeten. Uw navigatie wordt op onze website geanalyseerd tot de levering van producten of diensten die wij aanbieden.


Profilerings cookies: Deze cookies worden gebruikt om het reclame-aanbod op een website effectiever te kunnen beheren. De advertenties op een website worden aangepast aan de aanvraag van de gebruiker. De cookies kunnen uw gebruik van internet analyseren en zo navigatie-gerelateerde reclame tonen. Ze houden dus je voorkeuren bij en onthouden dus dat je al eerder op de site bent geweest. Zo weet Google bijvoorbeeld je voorkeur voor de taal waarin wordt gezocht. U kunt deze cookies toestaan, blokkeren of verwijderen.


Hebt u vragen over ons cookie-beleid, dan kunt u contact opnemen via [email protected]